Det er meldeplikt for alle lokaler som benyttes til frisør- eller hudpleievirksomhet. Dette gjelder også lokaler som brukes til kosmetisk botox og fillers. Du må melde fra til Bergen kommune ved oppstart og ved vesentlige endringer. 

Meld fra til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet lenger nede.

Dersom du skal tilby hulltaking/piercing (også med «ørepistol») eller tatovering i lokalene, må disse være godkjent. Du finner søknadsskjema her.

Dersom lokalet kun skal brukes til akupunktur eller medisinsk injeksjon av botox er det ikke meldeplikt til kommunen. 

Husk å gi beskjed til Miljørettet helsevern (e-post eller telefon) dersom lokalene ikke lenger brukes til frisør eller hudpleie.