Midlertidige botilbud for beboere uten husleieavtale, også kalt hospits, må melde fra til Miljørettet helsevern. Dette gjelder både kommunale og private botilbud. 

Meldeplikten gjelder når det tas i bruk nye boliger, og ved endringer. Endringer du må melde fra om er for eksempel endringer i antall soverom, kjøkken, toaletter og dusjer, eller økning i antall beboere. Ta kontakt dersom du er usikker på om endringen er meldepliktig.

Du skal melde fra før nye boliger tas i bruk, eller når du planlegger en endring. 

Meld fra til Miljørettet helsevern enten på post (Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen) eller på e-post (mhv@bergen.kommune.no). Når vi mottar en melding tar vi kontakt innen tre uker for å avtale tidspunkt for tilsyn.

Meldingen må inneholde svar på følgende: 

 • Virksomhetens navn og organisasjonsnummer
 • Daglig leders navn, telefonnummer og e-post
 • Boligenes adresser
 • Eier av boligene
 • Antall ansatte knyttet til botilbudet
 • Antall årsverk knyttet til botilbudet
 • Om det er helsefaglig personell knyttet til botilbudet
 • Antall soverom, toaletter, dusjer, kjøkken og felles oppholdsrom (stuer og lignende)
 • Antall beboere boligene er planlagt for
 • Om boligene er planlagt for menn, kvinner eller begge deler
 • Om boligene er tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Om alle boligenes oppholdsrom og bad er godkjent etter plan- og bygningsloven
 • Beskrivelse av ventilasjon
 • Om vann og kloakk er privat eller kommunal

Følgende må legges ved:

 • Plantegninger
 • Kopi av rutiner knyttet til renhold, vedlikehold, smittevern, sikkerhet og psykososialt miljø (blant beboerne), samt avviksrutiner
 • Resultater etter radonmålinger