Alle virksomheter som har kjøletårn eller luftskrubber må melde fra til Miljørettet helsevern ved oppstart og ved vesentlige endringer.

Meld fra til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Miljørettet helsevern holder oversikt over kjøletårn og luftskrubbere, fordi disse har potensial til å spre legionellabakterier. Dersom det skjer utbrudd av legionellose brukes oversikten til smitteoppsporing.

Virksomhetene skal ved oppstart, ved vesentlige endringer, og deretter hvert femte år, sende kommunen en vurdering av anlegget som er foretatt av et akkreditert inspeksjonsorgan.

Eier av virksomheten har ansvar for at driften og renholdet er forsvarlig. Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette årlig.

Skjema: Meldeplikt, virksomheter med kjøletårn eller luftskrubber