Gå tilbake til:
Du er her:
Dreneringstiltak

Etat for landbruk har ansvar for å forvalte en rekke statlige og kommunale tilskudd. På denne siden finner du alle søknadsfristene for tilskuddsordningene. Dersom du er ny søker anbefaler vi deg til å ta kontakt med Etat for landbruk før søknaden sendes inn.  

Søknadsfrister for statlige tilskuddsordninger i 2021

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket

15. mars (telledato 1. mars)
15. oktober (telledato 1. oktober)

Tilskudd til miljøtiltak i landbruket (SMIL-tilskuddet)
1. mai

Regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskuddet)

15. oktober

Tilskudd til tiltak i beiteområder

15. februar

Dreneringstilskudd

Løpende søknadsfrist

 

Søknadsfrister for kommunale tilskuddsordninger i 2021

Tilskudd til urbant landbruk
15. mars

Tilskudd til dyrevelferd
1. mai