Gå tilbake til:
Du er her:

Midlertidige botilbud for beboere uten husleieavtale, også kalt hospits, må melde fra til Miljørettet helsevern. Dette gjelder både kommunale og private botilbud. 

Hva skal jeg melde fra om?

Meldeplikten gjelder når det tas i bruk nye boliger, og ved endringer. Endringer du må melde fra om er for eksempel endringer i antall soverom, kjøkken, toaletter og dusjer, eller økning i antall beboere. Ta kontakt dersom du er usikker på om endringen er meldepliktig.

Du skal melde fra før nye boliger tas i bruk, eller når du planlegger en endring. 

Hvordan melder jeg fra?

Meld fra til Miljørettet helsevern enten på post (Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen) eller på e-post (mhv@bergen.kommune.no). Når vi mottar en melding tar vi kontakt innen tre uker for å avtale tidspunkt for tilsyn.

Meldingen må inneholde svar på følgende: 

 • Virksomhetens navn og organisasjonsnummer
 • Daglig leders navn, telefonnummer og e-post
 • Boligenes adresser
 • Eier av boligene
 • Antall ansatte knyttet til botilbudet
 • Antall årsverk knyttet til botilbudet
 • Om det er helsefaglig personell knyttet til botilbudet
 • Antall soverom, toaletter, dusjer, kjøkken og felles oppholdsrom (stuer og lignende)
 • Antall beboere boligene er planlagt for
 • Om boligene er planlagt for menn, kvinner eller begge deler
 • Om boligene er tilrettelagt for funksjonshemmede
 • Om alle boligenes oppholdsrom og bad er godkjent etter plan- og bygningsloven
 • Beskrivelse av ventilasjon
 • Om vann og kloakk er privat eller kommunal

Følgende må legges ved:

 • Plantegninger
 • Kopi av rutiner knyttet til renhold, vedlikehold, smittevern, sikkerhet og psykososialt miljø (blant beboerne), samt avviksrutiner
 • Resultater etter radonmålinger