Dersom du bor i en utleiebolig og mistenker at inneklimaet gjør deg syk, kan du sende en søknad til Miljørettet helsevern og be om hjelp. Dette gjelder kun dersom du har legeerklæring som tilsier at det er overveiende sannsynlig at helseplagene skyldes dårlig inneklima.

Søknaden må inneholde kopi av legeerklæring. Søknaden må også inneholde en beskrivelse av problemet, og hva huseier eventuelt har gjort i saken. Huseier må få anledning til å forsøke å løse problemet før dere kontakter oss. 

På grunn av begrenset kapasitet kan vi dessverre ikke behandle alle henvendelsene vi får. Vi prioriterer personer som på grunn av helse- eller språkproblemer ikke klarer å ivareta sine rettigheter etter husleieloven. Det er mulig å sende inn søknad eller bekymringsmelding på vegne av andre, dersom du ikke bor i boligen selv. 

Send søknad ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende brev til Miljørettet helseverns postadresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. Siden søknaden inneholder helseopplysninger bør du ikke sende den på e-post.

Denne tjenesten gjelder boliger man ikke eier selv. Dersom du selv eier boligen, må du kontakte et privat firma til å gjøre undersøkelser. 

Du får svar innen tre uker om vi kan behandle saken din eller ikke. 

Vi i Miljørettet helsevern tar først kontakt med utleier og forsøker å løse saken med dialog. Hvis dette ikke fører frem kan vi komme til boligen din og undersøke hva som forårsaker dårlig inneklima. 

Dersom det viser seg at boligen har dårlig inneklima, og dette ikke skyldes hvordan boligen blir brukt, kan vi pålegge utleier å rette opp i det som forårsaker problemene. 

Det tar noen uker fra vi kommer til vi kan gi pålegg til utleier, og etter dette har utleier en rimelig frist til å gjennomføre forbedringene. Hvor lang fristen er avhenger av hva som må fikses. Det tar for eksempel kort tid å installere en avtrekksvifte, men det kan ta mange måneder å drenere rundt en kjellerleilighet.

Vi kan ikke pålegge huseier å gi deg økonomisk kompensasjon, redusert husleie eller tilbud om ny bolig. Vi kan heller ikke påvirke om du får depositum tilbake, eller om du må betale husleie i oppsigelsestiden.  

Dette reguleres av husleieloven, og vi er ikke myndighet etter den loven. For spørsmål i slike saker, kontakt Husleietvistutvalget

Skjema: Søknad om undersøkelser av inneklima i boliger