Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du bor i en utleiebolig og mistenker at inneklimaet gjør deg syk, kan du sende en søknad til Miljørettet helsevern og be om hjelp. Dette gjelder kun dersom du har legeerklæring som tilsier at det er overveiende sannsynlig at helseplagene skyldes dårlig inneklima.

Søknaden må inneholde kopi av legeerklæring. Søknaden må også inneholde en beskrivelse av problemet, og hva huseier eventuelt har gjort i saken. Huseier må få anledning til å forsøke å løse problemet før dere kontakter oss. 

På grunn av begrenset kapasitet kan vi dessverre ikke behandle alle henvendelsene vi får. Vi prioriterer personer som på grunn av helse- eller språkproblemer ikke klarer å ivareta sine rettigheter etter husleieloven. Det er mulig å sende inn bekymringsmelding/søknad på vegne av beboer.

Send søknad ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende til Miljørettet helseverns postadresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. Siden søknaden inneholder helseopplysninger bør du ikke sende den på e-post.

Denne tjenesten gjelder boliger man ikke eier selv. Dersom du selv eier boligen, må du kontakte et privat firma til å gjøre undersøkelser. 

Hva kan kommunen gjøre?

En del saker løser seg i dialog med utleier. Hvis dette ikke skjer kan Miljørettet helsevern komme til boligen og undersøke hva som forårsaker dårlig inneklima.

Dersom det viser seg at boligen har dårlig inneklima, og dette ikke skyldes hvordan boligen blir brukt, kan vi pålegge huseier å rette opp i dette.

Vi kan ikke pålegge huseier å gi deg økonomisk kompensasjon, eller å stille til rådighet en annen leilighet. Dette reguleres av husleieloven, og vi er ikke myndighet etter den loven. For spørsmål i slike saker, kontakt Husleietvistutvalget

Skjema: Søknad om undersøkelser av inneklima i boliger