Gå tilbake til:
Du er her:
Miljørettet helsevern fører tilsyn med at serveringssteder, lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang, er røykfrie i henhold til røykeloven. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidslokaler.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage til Miljørettet helsevern dersom du har blitt utsatt for tobakksrøyk på utesteder ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger. Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Du som kunde bør også gjøre virksomheten oppmerksom på at du ønsker og har rett på et røykfritt miljø.

Vi behandler ikke klager på røyking på privat eiendom, for eksempel i borettslag. Tobakkskadeloven gjelder ikke for private boliger.

Hva er tillatt?

Det er tillatt å la kunder røyke utendørs, på uteservering. Dersom det er satt opp overbygg og levegger vil vi vurdere om det kan regnes som ute, eller må defineres som et lokale. Reglene er at leveggene ikke kan være høyere enn bordhøyde dersom det samtidig er overbygg. Formålet med reglene er å beskytte mot passiv røyking. Dersom uteserveringen er bygget inn slik at det ikke får en utlufting tilsvarende utendørsområder, vil dette være et argument for at loven gjelder.

Klage på tobakksrøyk