Dersom du har blitt utsatt for tobakksrøyk på et utested kan du sende inn klage via denne siden. 

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at serveringssteder, lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang, er røykfrie i henhold til røykeloven. Arbeidstilsynet fører tilsyn med øvrige arbeidslokaler.

Du kan klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet nederst på denne siden. Du kan også sende på post eller e-post, men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Du som kunde bør også gjøre virksomheten oppmerksom på at du ønsker og har rett på et røykfritt miljø.

Vi behandler ikke klager på røyking på privat eiendom, for eksempel i borettslag. Tobakkskadeloven gjelder ikke for private boliger.

Det er tillatt å la kunder røyke utendørs, på uteservering. Dersom det er satt opp overbygg og levegger vil vi vurdere om stedet kan regnes som "ute", eller om det må defineres som et "lokale". For eksempel kan ikke leveggene være høyere enn bordhøyde dersom det samtidig er overbygg.

Formålet med reglene er å beskytte mot passiv røyking. Dersom uteserveringen er bygget inn slik at det ikke får en utlufting tilsvarende utendørsområder, vil dette være et argument for at tobakkskadeloven gjelder.  

Klage på tobakksrøyk