Gå tilbake til:
Du er her:
Ryddeaksjon for strandboss

Frivillige miljøorganisasjoner kan nå søke om penger til drift. Bergen kommune har i 2021 satt av 1.017.000 kroner til formålet. 

Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til miljøorganisasjoner som har aktiviteter og medlemmer i Bergen. Kommersielle aktører får ikke tilskudd.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisterets frivillighetsregister (Natur og miljø).

Miljøorganisasjoner defineres her som frivillige organisasjoner som primært arbeider for å redusere skadelig påvirkning på miljø (herunder klima og biologisk mangfold). Dette kan være gjennom direkte reduksjon av klimagasser eller andre miljøskadelige utslipp, gjennom å øke kunnskap om klimagasser og andre miljøskadelige utslipp, eller aktiviteter som bidrar til å redusere forbruket i samfunnet.

Kriterier

Søknaden må inneholde en beskrivelse av organisasjonens aktiviteter og budsjett for inneværende år. Antall lokale medlemmer eller påvirkningskraft vil være av betydning. Regnskap for foregående år må også legges ved.

Tilskuddet kan bare brukes til tilskuddsmottakers utgifter, til gjennomføring av organisasjonens formål og administrative utgifter.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

31. mars.

Det er forventet at svar på søknadene kan gis i løpe av første halvdel av mai.

Tildelinger til miljøorganisasjoner avgjøres av byrådet. Ved årets slutt skal det leveres årsrapport med regnskap.

Har du spørsmål?

Kontakt Klimaetaten på e-post: klimaetaten@bergen.kommune.no.

Søknadsskjema