Gå tilbake til:
Du er her:

Slik skal Bergen bli fossilfri

Grønn strategi ble vedtatt av bystyret 21. september 2016. Strategien danner grunnlaget for et offensivt arbeid for å nå målet om en fossilfri by i 2030.

Søk tilskudd til klima- og miljøtiltak

Nå kan du søke støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, sparer energi eller medvirker til miljøvennlig utvikling i Bergen.

Informasjonsmøter om utfasing av oljefyr

Det har vært 4 informasjonsmøter om hvordan du erstatter fossil oljefyring og sanerer oljetanken og hvilke alternative energiløsninger du kan velge og mulige støtteordninger.

Vant redesign-konkurransen med lekekjøkken

Vinneren av Bergen kommune og BIR sin redesign-konkurranse er kåret.

Vil ha en offensiv utfasing av fossil energi til oppvarming

Bergen kommune har gitt høringssvar til Klima- og Miljødepartementets forslag om forbud mot fyring med mineralolje.

Energiportalen

illustrasjon av nettside
Nå kan du enkelt finne det beste enerigitiltaket for din bolig og se hvor du har mest å spare, på http://bergen.energiportalen.no

Renere Havn Bergen

Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.