Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon
FIRE STRATEGIER: Grønn strategi peker på fire områder der Bergen må lykkes frem mot 2030: Kutte direkte utslipp, sirkulere ressursene, bevare naturen og forberede for endring.
Bilde: Bergen kommune

Slik er Bergens nye klimamål

Bystyret har vedtatt "Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030". Strategien skal være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen.

Bergens nye klimastrategi ble vedtatt av bystyret 25. januar 2023. Du kan lese dokumentene i saken her

Den nye strategien er en oppdatert versjon av Grønn strategi fra 2016.

På denne temasiden vil du finne all informasjon om strategien. 

NB: Siden er under oppdatering.

To hovedmål

Grønn strategi har et mål om at Bergen skal være et lavutslippssamfunn i 2030.

Et delmål er at direkte klimagassutslipp skal kuttes med 85 prosent sammenlignet med 2009. Foreløpig er utslippene kuttet med 27 prosent.

Målet for 2050 er at Bergen skal være et 1,5-graderssamfunn. I det ligger at Bergens innbyggere og virksomheter skal begrense sin klimapåvirkning til et nivå som er i tråd med Parisavtalen.