Gå tilbake til:
Du er her:

Vi jobber for å gjøre Bergen tilnærmet utslippsfri

Her finner du informasjon om Bergen kommunes arbeid med å kutte utslipp av klimagasser.

Grønn strategi er navnet på den gjeldende klima- og energihandlingsplanen for Bergen.

I mars 2021 vedtok byrådet å lage en oppdatert versjon av strategien. Det overordnede målet er at Bergen skal være tilnærmet utslippsfri i 2030.

På denne temasiden skal du få oversikt over prosessen med å omarbeide den gjeldende Grønn strategi til en rendyrket klimastrategi. Du finner også nyheter om kommunens klimaarbeid, oversikt over kommunens tjenester på klimafeltet og informasjon om hvordan du kan påvirke.