Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser en kake fra feiring av miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Om sertifiseringen

For å bli Miljøfyrtårn må bedriften gjennomgå en miljøanalyse. Dette skjer i all hovedsak under veiledning av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. Bedriften må oppfylle flere forhåndsdefinerte krav, samt lage en handlingsplan for det videre miljøarbeidet. Bedriften skal også sette seg overkommelige miljømål for å stadig forbedre miljøprofilen min.

Miljøanalysen tar for seg følgende tema:

  • Energi
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Utslipp til luft, vann og jord
  • Transport
  • Fysisk arbeidsmiljø

Pris

Prisen for en miljøsertifisering varierer med bedriftens størrelse og behovet for konsulenthjelp. Det er normalt med 15-30 timers konsulentbistand.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har et etableringsgebyr for alle nye virksomheter. I tillegg kommer et årlig servicegebyr. Sjekk http://www.miljofyrtarn.no/priser-og-kostnader#anbefalt_timeforbruk for oppdaterte priser.

Bergen kommune tilbyr sertifiseringstjenester for Miljøfyrtårn. Bergen kommune fakturerer hver sertifisering med 4 500 kr. Det er også mulig å velge fritt mellom lokale sertifisører, men da avtales pris direkte med sertifisøren og oppgjøret gjøres direkte mellom sertifisør og bedrift. Oversikt over sertifisører i bergensområdet finnes på www.miljofyrtarn.no.

Kontakt miljofyrtarn@bergen.kommune.no for mer informasjon.

Kriterier

Bedriften må ha gjennomført de aktuelle bransjekravene som til en hver tid gjelder. Det finnes generelle bransjekrav som gjelder for alle virksomheter, og bransjespesifikke krav. Mere informasjon og de aktuelle bransjekravene finnes på hjemmesiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no

Om søknadsprosessen

Klimaseksjonen i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har ansvaret for Miljøfyrtårn i Bergen kommune og opererer som sertifiserende myndighet.

Spørsmål knyttert til miljøsertifisering og bestilling av sertifisering kan rettes til miljofyrtarn@bergen.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt Klimaseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse: 
Lars Hilles gate 19. Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.