Bildet viser en kake fra feiring av miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

For å bli Miljøfyrtårn må bedriften gjennomgå en miljøanalyse. Dette skjer i all hovedsak under veiledning av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. Bedriften må oppfylle flere forhåndsdefinerte krav, samt lage en handlingsplan for det videre miljøarbeidet. Bedriften skal også sette seg overkommelige miljømål for å stadig forbedre miljøprofilen min.

Miljøanalysen tar for seg følgende tema:

  • Energi
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Utslipp til luft, vann og jord
  • Transport
  • Fysisk arbeidsmiljø

Prisen for en miljøsertifisering varierer med bedriftens størrelse og behovet for konsulenthjelp. 

Stiftelsen Miljøfyrtårn har et etableringsgebyr for alle nye virksomheter. I tillegg kommer et årlig servicegebyr. Sjekk http://www.miljofyrtarn.no/priser-og-kostnader#anbefalt_timeforbruk for oppdaterte priser.

Oversikt over sertifisører i bergensområdet finnes på https://www.miljofyrtarn.no/sertifisor/godkjente-sertifisorer/

Hver enkelt bedrift kontakter selv sertifisør for avtale av pris og videre prosess. Det er ikke nødvendig å kontakte Bergen kommune for å få tildelt sertifisør. 

Kontakt klimaetaten@bergen.kommune.no for mer informasjon.

Bedriften må ha gjennomført de aktuelle bransjekravene som til en hver tid gjelder. 

Innpass av kriterier gjøres som regel sammen med en konsulent. Oversikt over felleskriterier og bransjespesifikke kriterier finnes her: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/

 

1.    Valg av konsulent
2.    Arbeid med sertifiseringskriterier
3.    Valg av sertifisør
4.    Godkjenning av Miljøfyrtårn
5.    Tildeling av diplom ved førstegangssertifisering


Nødvendig informasjon om søknadsprosessen finnes på www.miljofyrtarn.no