Gå tilbake til:
Du er her:
Miljøkajakken

Bergen kommune tilbyr gratis utlån av kajakker.

Bergen kommune har kjøpt fem kajakker som alle kan låne gratis. Betingelsen er at du plukker litt boss på padleturen.

Målet med Miljøkajakken er todelt. For det første ønsker kommunen å gi enkel tilgang til aktive opplevelser på sjøen. For det annet bidrar du som låner Miljøkajakken til å rydde opp i marin forsøpling.

  • To miljøkajakker ligger i Store Lungegårdsvann på baksiden av ADO arena.
  • To miljøkajakker befinner seg ved Norges fiskerimuseum i Sandviken.
  • Én miljøkajakk kan lånes fra Sjøsportsenteret i Nordåsvannet.

For å bestille går du inn på nettsiden greenkayak.org og klikker deg frem til Bergen. Der velger du sted, dato og klokkeslett

Én bestilling gjelder automatisk for to personer og for inntil to timer bruk av kajakken.

Når du skal padle, går du til resepsjonen i ADO arena eller Norges fiskerimuseum. Der får du utlevert årer, redningsvester, nøkler og utstyr til å plukke boss.

Etter padleturen veier du avfallet med en medfølgende vekt og kaster bossekken i konteinerne som er plassert like ved kaien. Du bør også dele opplevelsen din i sosiale medier med emneknaggen #GreenKayak.

Spesielt om kajakken i Nordåsvannet:
Denne løsningen er ubetjent. Når du bestiller padletid, får du tilsendt e-post med med informasjon og kode til utstyret og kajakken.  Innsamlet marint avfall må legges i avfallskontaineren i Skjoldabukta, like ved Sjøsportsenteret. De som leier må selv notere ned mengde innsamlet marint avfall og sende til på epost til Bergen og Omland Friluftsråd: firmapost@bof.no. Kajakken må fortøyes og låses ved flytebryggen, etter bruk. Årer, vester, klyper og avfallsbøtte settes inn i garderoben til Sjøsportsenteret – og døren låses ved å taste oppgitt kode. Eventuelle spørsmål kan rettes til Bergen og Omland Friluftsråd, tlf: 50 39 29 50, eller på e-post ffirmapost@bof.no.

Miljøkajakkene er brede og stabile. De aller fleste vil klare å manøvrere dem uten spesielle forkunnskaper. Dersom det likevel skulle skje uhell, er brukerne forsikret av Bergen og Omland Friluftsråd, som administrerer ordningen på vegne av Bergen kommune.

Minst en person må være over 18 år.

Du må være svømmedyktig.

Før padleturen må du skrive under på et egenerklæringsskjema.

Miljøkajakken administreres av Bergen og Omland Friluftsråd, som kan kontaktes på telefon 55 39 29 50, eller epost til firmapost@bof.no.

Her bestiller du kajakk