Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler.

Målgruppe

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles samme krav som ved første gangs utstedelse. 
Dersom du skal bruke profesjonelle gnagermidler på egen gård, må du i tillegg til autorisasjonsbevis for plantevernmidler, ta en tilleggseksamen for å bli godkjent bruker av disse preparatene.

Kriterier

Du må ha gjennomført et kurs og bestått eksamen, for å kunne få autorisasjonsbevis.

Den som kjøper eller bruker plantevernmidler/gnagermidler, har selv ansvar for å ha gyldig bevis, og for å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler/gnagermidler.

Veiledning

Norsk landbruksrådgiving Vest SA arrangerer kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane. Se nettsiden:https://vest.nlr.no/ 
 

Du kan også ta nettbasert autorisasjonskurs dersom du skal fornye beviset ditt. Sjekk Mattilsynet sin nettside for mer informasjon om dette: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/

Søknadsfrist

Meld fra til Etat for landbruk når du har avlagt eksamen og har yrkesmessig behov for autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler/gnagermidler.

Se regelverk hos Mattilsynet