Gå tilbake til:
Du er her:
skilt som viser at isen ikke er trygg

Er du klar for vinter og skøytegåing? I kuldeperioder måler Bymiljøetaten vann i Bergen for kontrollere om isen er farbar. Vi regner isen som farbar når den har en minimumstykkelse på 15 cm.

Slik sjekker du om isen er farbar

Se kart over hvor vi måler isen

Når isen anses som farbar, blir det aktuelle vannet markert med grønt i kartet. Du må likevel respektere skilting ved det enkelte vann. På vann som er klassifisert som farbare, blir merking og is kontrollert jevnlig.

Vi får hvert år henvendelser om at publikum  ønsker måling på flere vann. Bymiljøetaten har dessverre ikke kapasitet til å utvide årets liste med vann.

Hvordan ferdes på isen?

Ha respekt for isen og hold deg unna usikre områder, og rett deg etter is-skiltet ved vannet du skal ut på.  

varsom.no finner du Isskolen som er laget for å økte kunnskapen om ferdsel på is.

 

Hva betyr det at isen er farbar?

I tråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bruker vi begrepet «farbar» fremfor «trygg» når vi måler isen. NVE definerer «farbar» på følgende måte:

Isen er "trygg" å gå på dersom man unngår farlige områder hvor vannet strømmer, slik som innløps- og utløpsos, trange sund osv. De fleste vann har slike områder, så vi kan ikke si at isen er trygg eller sikker uten fare for å bli misforstått. Vi bruker derfor ordet farbar som indikerer at det er trygt å gå på isen langs et fornuftig veivalg.

Kilde: Ordliste for isvarselet, NVE

Slik måler vi isen

I kuldeperioder måler Bymiljøetaten 28 vann i Bergen kommune. Utvalget av vann er gjort med hensyn på fordeling mellom bydeler og befolkningstetthet.

Vi regner isen som farbar når den har en minimumstykkelse på 15 cm. Når isen er 15 cm tykk skal den tåle flere mennesker samtidig. I lengre kuldeperioder må du være oppmerksom på at tykkelsen på isen likevel kan variere. Når vi har noe å melde om ismåling, legger vi det ut på denne nettsiden.

Vi måler og merker usikre områder på vannet. Is er et naturfenomen og kan være uforutsigbar. Selv om vi kontrollerer og merker isen, kan ingen gi hundre prosent garanti for tykkelsen. Ha respekt for isen og hold deg unna usikre områder.

De svakeste områdene på isen er nært elveløp, ved odder og nes, langs myrer og siv, trange sund og ved grunner. Dette gjelder alltid, selv om kuldeperioden er langvarig.

Observerer du mennesker på vann som ikke er farbare, ber vi deg melde fra til politiet.

Se kart over hvilke vann vi måler