skilt som viser at isen ikke er trygg

Status 15 februar 2024:  Ingen av vannene kommunen måler er farbare. Vi gjenopptar målinger dersom det kommer en ny kuldeperiode. Status oppdateres fortløpende i iskartet

Er du klar for vinter og skøyter? Bymiljøetaten måler 12 utvalgte vann i Bergen for å kontrollere om isen er farbar. Vi regner isen som farbar når den har en minimumstykkelse på 15 cm jevnt over hele vannet. 

Vi minner om viktigheten av å merke hull som lages i isen, f. eks til isbading og fisking. 

 1. Skomakerdiket (Bergenhus bydel)
 2. Garpetjern (Bergenhus bydel)
 3. Storetveitvannet  (“Lilletveiten” ,  Årstad bydel)
 4. Tertnestjørna (Åsane bydel)
 5. Åstveitvanne (Åsane bydel)
 6. Nygårdsviken (Haukelandsvannet) (Arna bydel)
 7. Titlestadtjørna (Fana bydel)
 8. Mildevannet (Ytrebygda bydel)
 9. Skranevatnet (Ytrebygda bydel)
 10. Stølevatnet (Laksevåg bydel)
 11. Tennebekktjørna (Laksevåg bydel)
 12. Lynghaugtjørna (Fyllingsdalen bydel)

Kan kommunen måle flere vann?

Valget av de 12 vannene vi måler er basert på erfaringer som tilsier at det er disse vannene som har størst mulighet for å bli klassifisert som farbare ved lengre kuldeperioder. Det er også tatt hensyn til fordeling mellom bydeler og befolkningstetthet. Vi måler ikke is på vann som ikke er nevnt i kart og vi måler heller ikke sjøis. 

Vi får hvert år henvendelser fra publikum som  ønsker måling på flere vann, men Bymiljøetaten har dessverre ikke kapasitet til å måle flere enn de prioriterte vannene. Ved å måle færre vann, frigjør vi kapasitet til å kontrollere de utvalgte vannene hyppigere. 

Stålis, gråis og grapseis(slush)
Eksempel på isprøve
Bilde: Bergen kommune

I kuldeperioder måler Bymiljøetaten 12 vann i Bergen kommune. Når vi har noe nytt å melde om ismåling, legger vi det ut på denne nettsiden, og iskartet oppdateres med status for vannene etter hver måling. 

Når isen anses som farbar, blir det aktuelle vannet markert med grønt i kartet. På vann som er klassifisert som farbare, blir merking og is kontrollert jevnlig. Du må likevel respektere skilting ved det enkelte vann. 

Minimum 15 cm is

Isen må ha en minimumstykkelse på 15 cm is av god kvalitet for å bli merket som farbar. Når isen er 15 cm tykk skal den tåle flere mennesker samtidig. Du må likevel være oppmerksom på at tykkelsen på isen kan variere. 

Usikre områder på isen

Is er et naturfenomen og kan være uforutsigbar. Selv om vi kontrollerer og merker isen, kan ingen gi hundre prosent garanti for tykkelsen. Ha respekt for isen, og gjør deg kjent med vannet og hvor de usikre områdene er.

Vi merker usikre områder på vannet med kvist. De svakeste områdene på isen er nært elveløp, ved odder og nes, langs myrer og siv, trange sund og ved grunner.  Disse områdene vil alltid være usikre, selv om kuldeperioden er langvarig.

 

 • All ferdsel på isen foregår på eget ansvar. Det er viktig å huske at is er et naturfenomen og kan være uforutsigbar. Det betyr at vi aldri kan gi 100 prosent garanti for tykkelsen på de vannene vi kontrollerer og merker.
 • Ha respekt for isen, og gjør deg kjent med vannet og hvor de usikre områdene er. På vannene vi måler, merker vi usikre områder med kvist. De svakeste områdene på isen er nært elveløp, ved odder og nes, langs myrer og siv, trange sund og ved grunner.  Disse områdene vil alltid være usikre, selv om kuldeperioden er langvarig.
 • For egen sikkerhet anbefaler vi at du alltid har med deg ispigger og kasteline når du ferdes på isen. Dette kan du kjøpe i ulike fritids- og sportsbutikker.
 • Om du er isbader eller liker isfiske, husk at du alltid må merke hull som du har laget i isen. Dette er usikre områder som kan skape farlige situasjoner for andre.
 • Les mer: På varsom.no finner du Isskolen som er laget for å øke kunnskapen om ferdsel på is.

 

I tråd med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bruker vi begrepet «farbar» fremfor «trygg» når vi måler isen. NVE definerer «farbar» på følgende måte:

Isen er “trygg” å gå på dersom man unngår farlige områder hvor vannet strømmer, slik som innløps- og utløpsos, trange sund osv. De fleste vann har slike områder, så vi kan ikke si at isen er trygg eller sikker uten fare for å bli misforstått. Vi bruker derfor ordet farbar som indikerer at det er “trygt” å gå på isen langs et fornuftig veivalg.

Kilde: Ordliste for isvarselet, NVE

På vannene vi måler, merker vi usikre områder med kvist. 

Når isen ikke er farbar finnes det alternativer for de som vil gå på skøyter. 

Oversikt over våre ishaller og isbaner.

Se status for vannene vi måler i dette kartet