Gå tilbake til:
Du er her:
Katt

Organisasjoner som arbeider direkte med dyr som har behov for hjelp, kan søke økonomisk støtte fra Bergen kommune.

Søknadsfrist i 2022 er 31. mai ved midnatt.

Hvem kan søke:

  • Organisasjoner som aktivt hjelper dyr kan søke på ordningen. Enkeltpersoner kan ikke søke.
  • Søkere må ha tilhold i Bergen kommune.
  • Tilskudd til andre organisasjoner som jobber politisk for bedre dyrevelferd og dyrs rettigheter kan også vurderes.

Organisasjoner kan søke i eget søknadsskjema som utlyses i Bergen kommune sin tilskuddsportal. 

Link: Bergen kommune - Tilskuddsportal

Søknaden skal beskrive hva organisasjonen driver med og hva pengene skal brukes til.

Sluttrapportering:
Det skal i ettertid rapporteres hvordan pengene er brukt og nytten for dyrevelferd.

Det er et krav at dyr som omplasseres blir kastrert/sterilisert og ID-merket. 

Det er Etat for landbruk som har ansvaret for å forvalte tilskuddet til dyrevelferd.

Spørsmål til ordningen kan rettes til Etat for landbruk. 

Link til kontaktinformasjon: Etat for landbruk

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal