Katt

Organisasjoner som arbeider direkte med dyr som har behov for hjelp, kan søke økonomisk støtte fra Bergen kommune.

15. juni 2023.

Hvem kan søke:

  • Organisasjoner som aktivt hjelper dyr kan søke på ordningen. Enkeltpersoner kan ikke søke.
  • Søkere må ha tilhold i Bergen kommune.
  • Tilskudd til andre organisasjoner som jobber politisk for bedre dyrevelferd og dyrs rettigheter kan også vurderes.

Organisasjoner kan søke i eget søknadsskjema som utlyses i Bergen kommune sin tilskuddsportal. 

Lenke: Tilskudd til dyrevelferd i Bergen 2023

Søknaden skal beskrive hva organisasjonen driver med og hva pengene skal brukes til.

Sluttrapportering:
Det skal i ettertid rapporteres hvordan pengene er brukt og nytten for dyrevelferd.

Det er et krav at dyr som omplasseres blir kastrert/sterilisert og ID-merket. 

Det er Etat for landbruk som har ansvaret for å forvalte tilskuddet til dyrevelferd.

Spørsmål til ordningen kan rettes til Etat for landbruk. 

Lenke til kontaktinformasjon: Etat for landbruk

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal