Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om rammetillatelse og tillatelse til tiltak blir ført inn i kommunens saksbehandlingssystem og gjennomgått av Plan- og bygningsetatens dokumentsenter. Dokumentsenteret skal se til at søknaden har tilfredstillende materiell og tilfredstiller kravene kommunen fastsetter for å behandle saken.