Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om rammetillatelse og tillatelse til tiltak blir etter at det er ført inn i vårt saksbehandlingssystem, gjennomgått av etatens dokumentsenter for å se til at søknaden med tilfredstillende materiell, tilfredstiller de krav kommunen fastsetter for å behandle saken.