Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Plan- og bygningsetaten har ansvar for den offentlige byplanleggingen og behandling av private planforslag i Bergen. Etaten utarbeider blant annet kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og offentlige reguleringsplaner. Vi deltar også i statlig og fylkeskommunalt utredningsarbeid innen areal og transport, herunder Bergensprogrammet.

Byggesaker, fradelingssaker, oppmåling, seksjoneringssaker og oppmålingsforretninger er også vårt ansvarsområde. I tillegg har vi ansvar for drift og vedlikehold av kommunens planregister, eiendomsregister og kartbaser, samt tildeling av nye adresser og behandling av saker om steds- og gatenavn.

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Siste nytt

Innsyn plan- og byggesaker

Bruk saksinnsyn for å finne dokumenter knyttet til eiendommer i plan- og byggesaker i Bergen kommune.

Alt om arealplaner

Les om kommunens forvaltning av arealer, finn gjeldende planer og se kunngjøringer.

Byggesakshjelpen

Byggesakshjelpen - skal du bygge, endre eller rive? Her finner du informasjon om byggesak, deling, seksjonering og oppmåling.

Kommuneplanens arealdel 2016

Kommunen er i gang med å rullere Kommuneplanens arealdel.