Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Plan- og bygningsetaten har ansvar for den offentlige byplanleggingen og behandling av private planforslag i Bergen. Etaten utarbeider blant annet kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og offentlige reguleringsplaner. Vi deltar også i statlig og fylkeskommunalt utredningsarbeid innen areal og transport, herunder Miljøløftet. 
Byggesaker, tilsyn, fradelingssaker, oppmåling og seksjoneringssaker er også vårt ansvarsområde. I tillegg har vi ansvar for drift og vedlikehold av kommunens kartbaser, planregister og eiendomsregister.
Plan- og bygningsetaten er flyttet til Autogården. Inngangen til kundesenteret er fra Johannes Bruns gate 12. 
For pressehenvendelser, telefon 408 13 067

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Siste nytt

Innsyn plan- og byggesaker

Bruk saksinnsyn for å finne dokumenter knyttet til eiendommer i plan- og byggesaker i Bergen kommune.

Alt om arealplaner

Les om kommunens forvaltning av arealer, finn gjeldende planer og se kunngjøringer.

Byggesakshjelpen

Byggesakshjelpen - skal du bygge, endre eller rive? Her finner du informasjon om byggesak, deling, seksjonering og oppmåling.

Kommuneplanens arealdel 2018

Kommunen er i gang med å rullere Kommuneplanens arealdel.