Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Kundesenteret er stengt fra mandag 16. mars, men telefonen er betjent. Les mer

Kontakt

Om oss

Korona-restriksjonene og konsekvenser for pågående og nye saker ved vår etat
Plan- og bygningsetaten er solidarisk med sårbare grupper og skal bidra til minst mulig spredning av korona-viruset. Vi har derfor iverksatt tiltak for å redusere smittespredning. Alle ansatte får tilrettelagt for hjemmearbeid, og «utetjenester» (oppmåling og tilsynsbefaringer) er redusert til et absolutt minimum. Ekspedisjonen i kundesenteret vil være stengt fra og med mandag 16.mars, men vi besvarer henvendelser per telefon. Vi vil i denne situasjonen informere om følgende:

1)All korrespondanse sendes postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no som normalt, eventuelt med kopi til saksbehandler(e). Husk referanse til saksnummer for pågående saker.
2)Henvendelser håndteres fortløpende.
3)Arbeidsmøter, oppstartsmøter og forhåndskonferanser bestilles via postmottak som normalt. Gjennomføring av møter skjer via Skype. Kun ekstraordinære behov som krever fysisk møte vurderes.
4)Sentralbordet vårt er betjent, 55 56 63 10.
5)Oppmålingsforretninger avlyses og tilsynsaktiviteter begrenses til saker som gjelder liv og helse.

Ved hjelp av gode digitale løsninger vil vi gjøre vårt beste for å opprettholde en effektiv saksbehandling. Forsinkelser kan imidlertid oppstå, og vi ber om forståelse for dette. I noen tilfeller vil det bli aktuelt å avtale ny fremdrift for oppgaver med fastsatt frist etter Plan- og bygningsloven. Dette vil bli varslet i den enkelte sak.

Plan- og bygningsetaten har ansvar for den offentlige byplanleggingen og behandling av private planforslag i Bergen. Etaten utarbeider blant annet kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og offentlige reguleringsplaner. Vi deltar også i statlig og fylkeskommunalt utredningsarbeid innen areal og transport, herunder Miljøløftet. 
Byggesaker, tilsyn, fradelingssaker, oppmåling og seksjoneringssaker er også vårt ansvarsområde. I tillegg har vi ansvar for drift og vedlikehold av kommunens kartbaser, planregister og eiendomsregister.
Plan- og bygningsetaten er flyttet til Autogården. Inngangen til kundesenteret er fra Johannes Bruns gate 12. 

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Siste nytt

Innsyn plan- og byggesaker

Bruk saksinnsyn for å finne dokumenter knyttet til eiendommer i plan- og byggesaker i Bergen kommune.

Alt om arealplaner

Les om kommunens forvaltning av arealer, finn gjeldende planer og se kunngjøringer.