Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Plan- og bygningsetaten har ansvar for den offentlige byplanleggingen og behandling av private planforslag i Bergen. Etaten utarbeider blant annet kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og offentlige reguleringsplaner. Vi deltar også i statlig og fylkeskommunalt utredningsarbeid innen areal og transport, herunder Miljøløftet. 
Byggesaker, tilsyn, fradelingssaker, oppmåling og seksjoneringssaker er også vårt ansvarsområde. I tillegg har vi ansvar for drift og vedlikehold av kommunens kartbaser, planregister og eiendomsregister.
Plan- og bygningsetaten er flyttet til Autogården. Inngangen til kundesenteret er fra Johannes Bruns gate 12. 
For pressehenvendelser, telefon 408 13 067

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Siste nytt

Innsyn plan- og byggesaker

Bruk saksinnsyn for å finne dokumenter knyttet til eiendommer i plan- og byggesaker i Bergen kommune.

Alt om arealplaner

Les om kommunens forvaltning av arealer, finn gjeldende planer og se kunngjøringer.