Skal du bygge nærmere enn fire meter fra nabogrensen og kommunen er nærmeste nabo, må du be om samtykke. Ta kontakt med Etat for bygg og eiendom som forvalter kommunens eiendommer.

Nabosamtykke der kommunen er nabo er vederlagsfritt.