Kontakt

Om oss

Etat for bygg og eiendom forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens eiendommer. Eiendomsmassen består av mer enn 1000 bygg på rundt 1,3 millioner kvadratmeter og 5000 ubebygde eiendommer.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp