Her kan du bestille kartutsnitt som viser eiendommens form og beliggenhet. Du finner blant annet informasjon om veier, bygninger og eiendomsgrenser. Dersom kartet skal brukes i en søknad om byggetillatelse eller deling av eiendom, må kartet ikke være eldre enn seks måneder.

Dette kan kjøpes på nett på en av disse kart- og byggesaksbutikkene: 

Du får også kjøpe kart ved personlig fremmøte i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12. 

Her finner du 

 

Pris:

  • 413 kroner for kart
  • 181 kroner for naboliste