Ved salg eller annet eierskifte av bygg på festet tomt, må kjøpekontrakt oversendes Etat for bygg og eiendom. Etaten transporterer (overfører) festekontrakt til ny eier, slik at rette vedkommende får faktura.  

Det er selger eller megler som har ansvar for å melde fra om eierskifte.

 

Transport (overføring) av festeavtaler er vederlagsfritt.