Ønsker du å innløse festetomt eller har du andre spørsmål til festekontrakt med Bergen kommune? 

Kontakt Eiendomsavdelingen i Etat for bygg og eiendom som representerer kommunen som bortfester, og som håndterer spørsmål knyttet til kommunens festekontrakter.