Gå tilbake til:
Du er her:

Et matrikkelbrev er en utskrift fra Matrikkelen (Norges offisiselle eiendomsregister) som viser alle registerte opplysninger om en konkret eiendom, inkludert grenseforholdet. 

Hvem kan bestille et matrikkelbrev og hvordan bestiller du?

Matrikkelbrev kan bestilles av:

  • Grunneier/hjemmelshaver
  • Fester

Matrikkelbrevet sendes via Altinn eller i posten. 

 

Bestilling sendes til:

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

 

eller til:

 

Plan- og bygningsetaten 

Postboks 7700

5020 Bergen 

Brukervideo for bruk av Bergenskart

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Lytt til Matrikkelpodden!

Kartverket produserer en podcast som heter Matrikkelpodden. I podcasten blir ulike tema innen matrikkelloven tatt opp og forklart. Her et utvalg episoder som muligens kan være nyttig for deg: 

Oppmålingsforretning
Grensemerker
Martikkelbrev

Hele podcasten med flere episoder finner du her.

 

Pris

Det er matrikkelforskriftens §16 som regulerer gebyret for utskrift av matrikkelbrev.

 

Utstedelse av matrikkelbrev.