Illustrasjon, bil som kjører forbi en skole

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Dersom eiendommen din ligger langs riks- eller fylkesveg, må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

Dersom eiendommen ligger langs en kommunal vei, må du sjekke med Bergen kommune. Ligger eiendommen langs en riks- eller fylkesvei, er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for:

  • bygging av ny avkjørsel
  • utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • bygningers avstand fra offentlig vei
  • anlegg av ledninger med videre over, under eller langs veien

Mer informasjon på Statens vegvesens nettsider