Skal du bygge vei-, vann- eller avløpsanlegg som skal eies og vedlikeholdes av det offentlige eller vedlikeholdes som felles private anlegg? Da kan du i visse tilfeller be om at utleggene dine blir fordelt på brukerne. 

  • Vi ønsker at du tar kontakt med Plan- og bygningsetaten pr. telefon eller e-post for nærmere avtale om møte.
  • Sjekk om forutsetningene for refusjon er oppfylt, se punkt nedenfor.
  • Vi har ikke noe særskilt søknadskjema i forbindelse med søknader om refusjon. Du må utforme søknad fritt og redegjøre for prosjektet.

Søknad om refusjon sendes til Plan- og bygningsetaten.

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Vanlig brevpost:
Plan- og bygningsetaten, Juss- og tilsynsavdelingen
Pb. 7700
5020 Bergen

Det forutsettes at

  • Anlegget må være godkjent av fagetat/bestemmende myndigheter
  • Anlegget ikke er påbegynt
  • Anlegget ligger i et område som er omfattet av godkjent reguleringsplan

Refusjonsbestemmelsene finner du i

Plan- og bygningslovens kapitel 18, med utfyllende informasjon i Byggesaksforskriften kapitel 17.