Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du bygge vei-, vann- eller avløpsanlegg som skal eies og vedlikeholdes av det offentlige eller vedlikeholdes som felles private anlegg? Da kan du i visse tilfeller be om at utleggene dine blir fordelt på brukerne. 

Hvordan søker jeg om refusjon?

  • Vi ønsker at du tar kontakt med Plan- og bygningsetaten pr. telefon eller e-post for nærmere avtale om møte.
  • Sjekk om forutsetningene for refusjon er oppfylt, se punkt nedenfor.
  • Vi har ikke noe særskilt søknadskjema i forbindelse med søknader om refusjon. Du må utforme søknad fritt og redegjøre for prosjektet.

Søknad om refusjon sendes til Plan- og bygningsetaten.

e-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Vanlig brevpost:

Plan- og bygningsetaten, Kart- og oppmålingsavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen

Forutsetninger for refusjon

Det forutsettes at

  • Anlegget må være godkjent av fagetat/bestemmende myndigheter
  • Anlegget ikke er påbegynt
  • Anlegget ligger i et område som er omfattet av godkjent reguleringsplan

 

Refusjonsbestemmelsene finner du i

Plan- og bygningslovens kapitel 18, med utfyllende informasjon i Byggesaksforskriften kapitel 17.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf. 55 56 63 10

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.