Et bilde med teksten: "Bergenskart"

Karttjenestene til Bergen kommune finner du på Bergenskart.no 

Portalen gir innbyggere enklere tilgang til kommunens kartdata og kan være et nyttig hjelpemiddel iblant annet plansaker, byggesaker og eiendomssaker.

Tanken bak Bergenskart er å gi innbyggere enklere tilgang til kommunens kart og kartdata ved å samle alt på ett sted.

På forsiden kan du finne publikumsrettede brukervideoer og utforske våre digitale kart. I menyen finner du også “ofte stilte spørsmål” som gir deg svaret på noen av de mest vanlige spørsmålene om Bergenskart. 

Bergen kommune har mye interessant å fortelle deg, og vi håper at Bergenskart gjør det enklere for deg å finne det du trenger.

Trykk her for å besøke Bergenskart.no.

Bli kjent med Bergenskart gjennom våre brukervideoer. 

Bergenskart

Plankart

Byggesakskart

Eiendomskart

Deling

 

Kontakt Plan- og bygningsetaten.

Du kan også sende e-post til Bergenskartgruppen på:
melding.karttjenester@bergen.kommune.no