Hovedplan

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan avløp og vannmiljø sier noe om hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og bærekraftig måte. Kommunedelplan for overvann setter mål for overvann og stiller krav til overvannshåndtering.

Planen viser status for vannforsyningen, langsiktige målsettinger og tiltak for å nå målene. Den angir nødvendige initiativ for å oppfylle drikkevannsforskriften og hvordan vi vil bedre forsyningssikkerheten ved å styrke samkjøringsmulighetene mellom bydelene. Fornying av eksisterende anlegg er også en viktig del av planen.

Hovedplan Vannforsyning 2019 - 2028

  • Velg ‘Last ned PDF/Download PDF’ for utskriftsvennlig versjon

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 presenterer status for tilstanden i vannforekomstene og for avløpshåndteringen og det settes mål og angis forslag til tiltak for virksomheten. Viktige prioriteringer i perioden vil blant annet være klimatilpasning, tilrettelegging for god badevannskvalitet og fornying av eksisterende anlegg.

Hovedplan for Avløp og vannmiljø 2019 - 2028

Utskriftsvennlig versjon - Hovedplan Avløp og vannmiljø 2019 - 2028

 

Kommunedelplan for overvann er utarbeidet i samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Bergen Vann.  Planen er retningsgivende for overvannshåndtering i all arealplanlegging i Bergen kommune.

Kommunedelplan for overvann skal revideres og oppdateres hvert 4. år.