Gå tilbake til:
Du er her:
Hovedplan

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan avløp og vannmiljø sier hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og bærekraftig måte.

Planen viser status for vannforsyningen, langsiktige målsettinger og tiltak for å nå målene. Den angir nødvendige initiativ for å oppfylle drikkevannsforskriften og hvordan vi vil bedre forsyningssikkerheten ved å styrke samkjøringsmulighetene mellom bydelene. Fornying av eksisterende anlegg er også en viktig del av planen.

Hovedplan Vannforsyning 2019 - 2028

Utskriftsvennling versjon - Hovedplan Vannforsyning 2019 - 2028

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 presenterer status for tilstanden i vannforekomstene og for avløpshåndteringen og det settes mål og angis forslag til tiltak for virksomheten. Viktige prioriteringer i perioden vil blant annet være klimatilpasning, tilrettelegging for god badevannskvalitet og fornying av eksisterende anlegg.

Hovedplan for Avløp og vannmiljø 2019 - 2028

Utskriftsvennlig versjon - Hovedplan Avløp og vannmiljø 2019 - 2028

 

Kommunen ser behovet for en overordnet overvannsstrategi for å ivareta overvann i arealplanleggingen. Forslag til kommunedelplan for overvann er utarbeidet av en tverretatlig prosjektgruppe bestående av Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Bergen Vann.

Kommunedelplan for overvann skal revideres og oppdateres hvert 4. år.

Kommunedelplan for Overvann 2019-- 2029

Utskriftsvennlig Kommunedelplan for Overvann 2019 - 2029