Gå tilbake til:
Du er her:

Norske elever har rett til gratis, offentlig grunnskoleopplæring. Du kan klage dersom skolen krever at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med opplæringen.

Klage på utgifter

Krever skolen betaling for utgifter, som for eksempel til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer, kan du klage på dette direkte til skolen. For du ikke medhold, skal kommunen sende klagen til Fylkesmannen i Vestland.

Lover og regler

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

Lover


Opplæringslova § 2-15 

Retningslinjer

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.
 

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Etat for skole
Telefon: 55 56 55 56
E-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no