mann som stuper i sjøen

Bergen Vann overvåker vannkvaliteten på totalt 23 badeplasser i Bergen gjennom badesesongen. Disse badeplassene er tilrettelagt med toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Ytterligere 17 blir fulgt opp gjennom sesongen. 

Alt om BADEVANN og BADEPLASSER