Drikkevannspost ved Smålungeren (Foto: Trude Haugen)

I sommerhalvåret plasserer vi ut drikkevannsposter på en rekke steder i sentrum og bydelene. Her kan man fylle drikkeflasken med frisk, rent og gratis bergensk drikkevann hele døgnet.

Innen utgangen av 2024, vil alle bydeler få minst en drikkevannspost sentralt plassert hos seg. Disse vil bli plassert i tilknytning til etablering  av nye eller opprusting av eksisterende byrom som lekeplasser, gatetun, parker og lignende som Bymiljøetaten står for.

Parkseksjonen i Bymiljøetaten står for drift, vedlikehold og renhold av drikkevannspostene.

 

Vannpostene var i sin tid et initiativ fra Ungdommens bystyre, som sendte ballen videre til byrådsavdelingen for Byutvikling. Høsten 2017 fikk Bymiljøetaten sammen med Bergen Vann (tidligere Vann- og avløpsetaten) i oppdrag å utrede plassering og praktiske løsninger.

Bymiljøetaten står for drift, vedlikehold og renhold av vannpostene, mens Bergen Vann leverer  det deilige og friske Bergensvannet i kranene. 

Kart over drikkevannspostene i sentrum
Kart over drikkevannspostene i sentrum
Bilde: Tore Andersen/Bergen Vann