Illustrasjon

Bymiljøetaten har ansvar for asfaltering og vedlikehold av det kommunale veinettet. Du kan melde behov for asfaltering via Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Dersom du mener det er behov for asfaltering, melder du dette via Bergen kommunes feilmeldingstjeneste. Asfalteringen utføres i hovedsak som reasfaltering av veier med høy sporslitasje, og der asfalten er hullete og dårlig. Du kan ikke regne med å få gravetillatelse i vei som nylig er asfaltert.

Følg linken til feilmeldingstjenesten og registrer ny melding. Under «observasjonssted» fyller du inn nøyaktig adresse der det er behov for asfaltering. For at du skal få tilbakemelding på henvendelsen din, må du skrive inn e-postadressen din.

For å sikre at driftsansvarlige finner frem til riktig sted og løser problemet, er det viktig at du gir en god beskrivelse av hva henvendelsen dreier seg om.

Hvis feilen/mangelen er i en park eller langs en tursti, er det fint om du forteller hvilken park/tursti du befinner deg i og beskriver stedet mer utdypende under «beskrivelse».

Feilmeldingstjenesten driftes av vaktsentralen som videre gir beskjed til driftsansvarlig i Bymiljøetaten. Tjenesten er åpen hele døgnet så du kan når som helst sende inn en melding.

Behandlingstid

Status på feilmeldinger finner du i feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling.

Det er ulike responstid for ulike type henvendelser. Hull i veien som medfører fare for trafikanter prioriteres, og sikres/utbedres i løpet av noen timer. Mindre hull som ikke medfører trafikkfare sjekkes i løpet av noen dager. Ved innmeldt behov for asfaltering langs veien der man bor må man forvente at det kan gå noen uker før man får svar på henvendelsen. 

Hvorfor har jeg ikke hørt noe fra feilmeldingstjenesten når jeg har sendt inn henvendelse?

For at du skal få direkte status på henvendelsen din til feilmeldingstjenesten må du registrere enten e-postadresse eller telefonnummer når du registrerer henvendelsen. Hvis dette er registrert skal du få en direkte henvendelsene om saken.

Du finner status på feilmeldinger inne på feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling.

Det renner vann inn på eiendommen min fra kommunal vei, hvordan melder jeg fra?

Alle henvendelser knyttet til overvann melder du fra til feilmeldingstjenesten til Bergen kommune. De vil så informere ansvarlige etater.  Husk å registrere e-postadresse eller telefonnummer, så du får oppdatering på henvendelsen din.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor be om kontaktopplysninger. Du kan selv velge å ikke oppgi kontaktopplysninger, men Bymiljøetaten vil da ikke kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse.

 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Meld inn feil via Bergen kommunes feilmeldingstjeneste