Språk- og arbeidspraksis

Arbeidsinkludering gir deg som er i alderen 18-67 og står utenfor arbeid muligheten til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring, knytte kontakter og få en god referanse.