Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeidsinkludering gir deg som er i alderen 18-67 og står utenfor arbeid muligheten til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring, knytte kontakter og få en god referanse.

Hva er språkpraksis?

Språkpraksis er et tiltak for deg som har et lavere norsk språknivå (under B1). Gjennom språkpraksis får du utvikle deg språklig. Du får konkret arbeidserfaring som styrker mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Du kan også bruke tiltaket for å se om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen evne til arbeide.

Hva er arbeidspraksis?

Arbeidspraksis er et tiltak for deg som vil ha arbeidserfaring for å styrke mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Gjennom arbeidspraksis får du erfaring fra yrket du er interessert i. Tiltaket kan du også bruke for å se ut et yrke passer for deg.  

Hvordan fungerer det?

Arbeidsinkludering samarbeider med NAV og tjenestesteder i kommunen. 

Du må være registrert hos NAV for å få praksis. NAV vurderer hver enkelts behov og avgjør hvem som er kvalifisert og lengden på praksistiden.

Er du kvalifisert, inviterer vi deg til matchingsamtale hos oss. Formålet er å finne en god jobbmatch mellom deg og arbeidsstedet.  

Er du i målgruppen?

 

  • Du er mellom 18-67 år.
  • Du er verken i arbeid eller under utdanning.
  • Du er registrert hos NAV og kvalifisert for tiltak iht. NAV-lovgivningen.
  • Du er motivert for å lære og gjøre en god jobb.
  • Du kan være i praksis i 50 % eller mer. 

Dersom du skal arbeide med tjenester til mennesker er det krav om gyldig politiattest. Enkelte arbeidsområder krever også spesifikke helsesjekker.

Hva er fordelen med å være i praksis?

Språk- eller arbeidspraksis gir verdifull arbeidserfaring og mulighet til å få en god referanse. Når praksis er ferdig, får du sluttattest. Den bekrefter praksisperioden og oppgavene du har hatt. Du blir fulgt opp av NAV/Arbeidsinkludering og får fast kontaktperson på arbeidsstedet ditt. Gjennom praksis får du prøve ut om en yrkesretning passer for deg og kartlegge arbeidsevne din. Du kan også få hjelp til å søke om lønnet arbeid og andre aktiviteter som kan styrke dine karrieremuligheter. For mange er praksis grunnlaget for en meningsfull hverdag og gir rom for å knytte kontakter. 

Språk- eller arbeidspraksis lønnes ikke av Bergen kommune. De som kvalifiserer for tiltak etter loven, har krav på ytelser fra NAV under praksisperioden.

Hvilke praksisplasser tilbyr kommunen?

Arbeidsinkludering samarbeider med en rekke avdelinger  i Bergen kommune. Praksisplassene våre kan være like varierte som arbeidsområdene i kommunen. Likevel er det noen fagområder hvor muligheten for praksis er større. De fleste kandidatene våre jobber innenfor:

  • Sykehjem
  • Barnehage
  • Skole

Det finnes også andre muligheter. Vi har hatt kandidater i praksis innenfor grøntarbeid, vedlikehold, renhold, kontor, økonomi, HR og juss med mer. Praksisplassene fylles opp og alt er ikke tilgjengelig til enhver tid. Ta kontakt, så ser vi på hvilke muligheter som finnes for deg. 

 

Send søknad til Arbeidsinkludering

Ønsker du å søke om å få språk- eller arbeidspraksis i Bergen kommune? Da sender du en e-post til arbeidsinkludering@bergen.kommune.no med navn, telefonnummer og hva du ønsker å jobbe med, så kontakter vi deg.

Du kan sende søknad når som helst. Vi har kontinuerlig opptak.