Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeidsinkludering har det sentrale ansvaret for språk- og arbeidspraksis i Bergen kommune. Forespørsler om praksismuligheter i kommunens tjenester rettes til Arbeidsinkludering.  

Språkpraksis er et tiltak for deg som har et lavere norsk språknivå. Gjennom språkpraksis får du mulighet til å utvikle deg språklig samtidig som du får konkret arbeidserfaring for å styrke mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan også brukes for å prøve ut om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen arbeidsevne.

Arbeidspraksis er et tiltak for deg som ønsker å opparbeide deg arbeidserfaring for å styrke mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Gjennom arbeidspraksis vil du få erfaring fra de ordinære arbeidsoppgavene i det yrket du er interessert i. Tiltaket kan også brukes for å prøve ut om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen arbeidsevne.

For å få tilbud om en språk- eller arbeidspraksisplass i Bergen kommune må du være registrert på NAV og kvalifisere for tiltak iht. NAV-lovgivningen.
Du må også

  • være mellom 18-67 år
  • være interessert i yrket du ønsker praksis i
  • være motivert for å lære og gjøre en god jobb
  • kunne gjøre deg forstått på norsk

Praksis tilknyttet skole, barnehage og helsetjenesten krever gyldig politiattest og helseattester.

Personer som har behov for praksis som en del av et utdanningsløp er ikke i målgruppen. Det samme gjelder personer som er sykemeldt fra sitt arbeid i Bergen kommune. Slike praksisløp ivaretas på andre måter.   

Språk- eller arbeidspraksis gir deg først og fremst verdifull arbeidserfaring som du kan føre opp på CV-en din, samt muligheten til å få en god og oppdatert referanse. Du får også med deg en sluttattest etter endt praksis som kan være nyttig når du søker jobber i fremtiden. Praksis gir deg mulighet til å prøve ut om en yrkesretning passer for deg og vurdere om dette er noe du ønsker å satse på. Arbeidsinkludering tilbyr yrkesveiledning innenfor yrkene vi har i Bergen kommune og kan hjelpe deg med å sette kursen for veien videre. For mange er også praksis en sosial arena og grunnlaget for en meningsfull hverdag.

Språk- og arbeidspraksis lønnes ikke av Bergen kommune, men gir krav på ytelser fra NAV.

Arbeidsinkludering samarbeider med en rekke avdelinger i Bergen kommune og praksisplassene våre kan være like varierte som arbeidsområdene i kommunen. Likevel er det noen fagområder hvor muligheten for praksis er større. De fleste kandidatene våre er i praksis innenfor:

  • Sykehjem
  • Barnehage
  • Skole

Det finnes også andre muligheter. Vi har hatt kandidater i praksis innenfor grønt-arbeid, vedlikehold, renhold og kontor med mer. Praksisplassene fylles opp og alt er ikke tilgjengelig til enhver tid. Ta kontakt, så ser vi på hvilke muligheter som finnes for deg.

Dersom du ønsker en språk- eller arbeidspraksis i Bergen kommune, må NAV eller tiltaksarrangøren din søke deg inn til oss. Dersom vi har tilgjengelige praksisplasser innenfor det arbeidsområdet du ønsker, inviteres du til en samtale med oss. Formålet med samtalen er å bli bedre kjent, slik at vi kan matche deg med et hensiktsmessig arbeidssted og forhåpentligvis få til et praksissamarbeid.