Varabrannsjef - Bergen brannvesen
Varabrannsjef, avdelingsleder beredskapsavdeling

E-post:
Frode.Bodtkerbergen.kommune.no