Gå tilbake til:
Du er her:

Resultat på 291 millioner i 2013

Avsluttet årsregnskap 2013 for Bergen kommune viser et positivt netto driftsresultat på 291 millioner. Det utgjør 1,7 prosent av kommunens driftsinntekter.

Årsrapporter for resultatenhetene 2013

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for sin avdeling for 2013. Publisering av disse er i gang, og vil skje fortløpende fremover, etterhvert som årsrapportene blir klargjort.