Collage over bilder fra årsmeldingen. Vaksinering, teater, redning fra båt, veibygging, vannrør og ny skole.
BILDEKAVALKADE: Vaksinering på rekke og rad, teater, brannkvinne i gummibåt, ingeniører langs Løvstien, rør under bakken og nye Holen skole.

Bergen kommunes årsmelding 2021

Bergen kommunes årsmelding for 2021 er klar. Dette var året da vi ble vaksinert. Kommunen fikk et positivt driftsresultat på 1,1 milliarder kroner.

Byrådet har offentliggjort årsmeldingen for 2021. Når regnskapet er revidert og kontrollutvalget har kommet med sin uttalelse, vil byrådet sende den over til bystyret for behandling.

Årsmeldingen inneholder mange tall fra regnskap og budsjett, men du kan også lese hvordan 2021 var på de mange tjenesteområdene i Bergen kommune. Du får innblikk i viktige hendelser som var i året og hvordan utviklingen har vært på de ulike områdene.

Økonomisk var 2021 et godt år for Bergen kommune. Resultatet ble 641 millioner kroner bedre enn justert budsjett for 2021. Driftsresultatet var på 4,6 prosent.

Også 2021 var i stor grad preget av Covid-19-pandemien. Det ble gjennomført 547.097 tester og satt 336.353 vaksinedoser. Koronatelefonen besvarte 311.209 telefoner. 

Men det skjedde andre ting også. Bergen kommune kjøpte 18 barnehager av Akasia barnehager AS. Nye Holen skole ble ferdig og klar til innflytting ved årsskiftet. Gjennomføringene av investeringer har aldri vært så høy som i 2021. Biblioteket hadde 1.144.363 utlån og av disse var 554.869 barnebøker. I løpet av de fem siste årene har veksten i utlån av barnelitteratur vært på 35 prosent.

Årsmeldingen har også egne kapitler som tar for seg overordnede emner som likestilling, inkludering og mangfold og klima og miljø.