Kontakt

Om oss

ALIS Vest er ett av 6 regionale kontor som jobber for å styrke spesialistutdanning i allmennmedisin (ALIS = allmennlege i spesialisering). Kontoret skal bistå kommunene i å bidra til rekruttering og

Les mer om oss