ALIS Vest regionkontor

ALIS Vest er ett av 6 regionale kontor som jobber for å styrke spesialistutdanning i allmennmedisin (ALIS = allmennlege i spesialisering). Kontoret skal bistå kommunene i å bidra til rekruttering og

tilrettelegging for spesialisering og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet. Regionkontoret er lokalisert i Bergen med Bergen kommune som vertskommune, med ansvar for Vestland (43 kommuner) og Rogaland (23 kommuner), tilsammen 66 kommuner.

Se vår nettside: https://www.alis.no