Om Ansattservice

Ansattservice er et internt tjenestesenter for Bergen kommune. Etaten leverer tjenester på områdene IKT, digitalisering, systemforvaltning, brukerrettet utvikling, prosjektledelse og økonomi.