RSS

Om barnehagen

Velkommen til Apeltun barnehage

Barnehagen vår ligger i Fana bydel, på vei opp mot Smøråsfjellet. Vi har plass til rundt 73 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen eies og drives av Bergen kommune.

Å begynne i barnehagen

En god oppstart og tilvenning i barnehagen skaper trygghet for både barn og foreldre.

Et trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag.

Årsplan for 2023/2024

Vedlagt er årsplan for Apeltun barnehage for barnehageåret 2023/2024.

Resultat fra foreldrerundersøkelsen 2023

Takk til alle som har svart på foreldreundersøkelsen - vedlagt finner du resultatet.

Velkommen som vikar i Apeltun barnehage

Her finner du som skal være vikar i barnehagen vår en brosjyre med informasjon. Velkommen til oss!

Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.