Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og barnehage

Fra 24 august er Vigilo sin kommunikasjonsløsning åpnet for vår barnehage

Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.