RSS

Siste nytt

Årsplan for 2023/2024

Vedlagt er årsplan for Apeltun barnehage for barnehageåret 2023/2024.

Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.