Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Du kan nå søke om redusert betaling for neste barnehage-/sfo år, det gjelder da nye inntektsgrenser. Husk at du må søke på nytt for hvert barnehageår.

Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Resultat fra brukerundersøkelsen 2021

Her er resultatet fra brukerundersøkelsen i Apeltun barnehage, som foreldre kunne svare på i perioden november/desember 2021.

Årsplan for 2021/2022

Her er vår årsplan for barnehageåret 2021/2022