RSS

Vår profil

Årsplan for Apeltun barnehage

Årsplan for barnehageåret 2022/2023 er klar. Vi gleder oss til å være med i ReKomp, hvor vi de neste to årene skal ha ha et prosjekt som omhandler vårt leke - og læringsmiljø. Les mer i årsplan.

Resultat fra brukerundersøkelsen 2022

Her er resultat fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i november/desember 2022. Svarprosent: 46,6%. Takk til alle som tok seg tid til å svare.