Apeltun bofellesskap

I Apeltun bofellesskap bor det åtte beboere i hver sin leilighet. Personalet har egen personalbase med kontor og fasiliteter. Her kan beboerne inviteres inn ved planlagte felles aktiviteter.

Leiligheter i bofelleskapet er å regne som et privat hjem der beboerne skal gis mulighet for selvråderett, innflytelse på eget liv og medbestemmelse. Beboerne skal oppleve trygghet og trivsel i eget hjem. Personalet i bofellesskapet yter både individuelle og felles tjenester som blant annet omfatter praktisk bistand, opplæring og i noen tilfeller helsehjelp. Samhandling med pårørende/verge er viktig, slik at de kan være trygge på at deres nærmeste blir ivaretatt på best mulig måte. 

Læring og utvikling er en viktig bestanddel av tjenestene. Bofellesskap fungerer derfor gjerne som en læringsarena der trygge og forutsigbare rammer bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap for den enkelte beboer. 

Bofellesskapet ligger i et etablert boligområde med kort vei til buss og butikk.