Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Bofellesskap for utviklingshemmede består av ett bygg med flere individuelle leiligheter, fellesrom og fasiliteter for personalet som yter tjenester til den enkelte beboer.

Leiligheter i bofelleskapet er å regne som et privat hjem der beboerne skal gis mulighet for selvråderett, innflytelse på eget liv og medbestemmelse. Personalet i bofellesskapet yter både individuelle og felles tjenester som blant annet omfatter praktisk bistand, opplæring og i noen tilfeller helsehjelp.

Læring og utvikling er en viktig bestanddel av tjenestene. Bofellesskap fungerer derfor gjerne som en læringsarena der trygge og forutsigbare rammer bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap for den enkelte beboer.