Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven § 5-7. Det er foresatte som søker om spesialpedagogisk hjelp med hjelp og veiledning fra barnehagens styrer eller PP-tjenesten. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp. Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, kan søke om å få gratis skyss til tilbudet Barnehager som inkluderer funksjonshemmede barn, kan søke om å få styrket sin grunnbemanning. Det er barnehagen v/styrer som søker om dette I fagsentrene er i hovedsak ansatt spesialpedagoger, logopeder og støttepedagoger for å gi et helhetlig og kvalitativt godt tilbud til den enkelte barnehage og det enkelte barn.

Tjenester og skjema