Bergen voksenopplæring

Bergen Voksenopplæring tilhører Etat for spesialpedagogiske tjenester.

Bergen Voksenopplæring er en del av Etat for spesialpedagogiske tjenester i Bergen kommune. Voksne kan ha rett til voksenopplæring og vi tilbyr kompetanseheving innenfor grunnskoleopplæringen for voksne. Opplæringen gjelder vanligvis for de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæringen og har behov for en kompetanseheving i for å kunne fullføre et videre utdanningsløp. Vårt tilbud henvender seg til de som har behov for særskilt tilrettelegging etter langt fravær fra påbegynt eller manglende skolegang på grunnskolenivå. Elevene tilbys opplæring i mindre grupper tilpasset den enkeltes behov og kunnskapsnivå. 

Bergen Voksenopplæring tilbyr kompetanseheving i norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag, men har ingen eksamensavvikling knyttet til opplæringen. Formålet med opplæringen er at den enkelte voksne skal kunne gjøre seg bruk av grunnskolekompetansen for å kunne gjennomføre grunnskoleeksamen og/eller videre utdanningsløp . 

Søknadsskjema finner du her

Dersom det er vanskelig for deg å bruke digitalt skjema, da er du velkommen til oss i Sandbrogaten 5, 3.etasje for å få hjelp til å søke.