Gå tilbake til:
Du er her:
Omorganisering
Omorganisering

Kompetansesenteret ved Bergen Voksenopplæring er omorganisert.

Kompetansesenteret ved Bergen Voksenopplæring er omorganisert til etat for vurdering og rehabilitering(EVR).

Arbeidet til logopedene og synspedagogene utføres som tidligere og med mål om tettere samarbeid med andre tjenester i EVR som møter mange av de samme brukerne. 

Omorganiseringen innebærer nye navn på enheter i EVR. Nytt navn på vår enhet og avdeling er: enhet for koordinering og rehabilitering, avdeling for logopedi og synspedagogikk. Vi vil i de nærmeste ukene få nye medarbeidere i Sandbrogaten 5. Det vil være koordinerende enhet og innsatsteamene fra de ulike bydelene. 

Lærere og skolelogopeder utgjør nå de ansatte ved Bergen Voksenopplæring og vil fremdeles være organisert under etat for spesialpedagogiske tjenester.

Som en del av omorganiseringen i ny etat ble Kraftsenter for rehabilitering etablert i løpet av 2021. Mer om Kraftsenter for rehabilitering og HOT SPOTS  2022: 

https://allmenningen.bergen.kommune.no/avdelinger/3676/for-ansatte/kraftsenter-for-rehabilitering-hot-spots-2022