Gå tilbake til:
Du er her:
Lese- og skrivevansker
Lese- og skrivevansker

Kartlegging av lese- og skrivevansker.

Voksne bosatt i Bergen kan få tilbud om kartlegging av lese- og skrivevansker ved Bergen Voksenopplæring.

Personer med lese- og skrivevansker kan ha lav lesehastighet, vansker med ordavkoding og rettskrivingsvansker.

Vanskene kan være spesifikke eller generelle. Ved spesifikke lese- og skrivevansker er det dysleksi som er den direkte årsaken til at du strever med å lese og skrive. Vanskene er da vedvarende. Generelle lese- og skrivevansker kan skyldes forhold som for eksempel mangelfull opplæring og vansker med konsentrasjon.

Vi har også et samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. De henviser direkte til oss når studenter har behov for kartlegging. Studenten må selv initiere dette ved å henvende seg til studieadministrasjonen på sitt utdanningssted.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Bergen Voksenopplæring ved rektor.

Telefon: 55564220

Vi holder til i Sandbrogaten 5.

e-post til: bergensskolene@bergen.kommune.no

Lenke til skjema 

 https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK131-SKOLE-Utreding_voksne