Kartlegging av lese- og skrivevansker for studenter.

Studenter kan etter avtale ha rett på tilbud om kartlegging av lese-skrivevansker.

Vi har et samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. De henviser direkte til oss når studenter har behov for kartlegging. Studenten må selv initiere dette ved å henvende seg til studieadministrasjonen på sitt utdanningssted.

Vanskene kan være spesifikke eller generelle. Ved spesifikke lese- og skrivevansker er det dysleksi som er den direkte årsaken til at du strever med å lese og skrive. Vanskene er da vedvarende. Generelle lese- og skrivevansker kan skyldes forhold som for eksempel mangelfull opplæring og vansker med konsentrasjon.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Bergen Voksenopplæring ved rektor.

Telefon: 55564220

Vi holder til i Sandbrogaten 5.

e-post til: bergensskolene@bergen.kommune.no

 Trykk her for å komme til skjema