Kontakt

Om oss

Byombudet er et uavhengig kontrollorgan underlagt bystyret. Byombudet skal påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen.

Les mer om oss