Kontakt

Om oss

Byrådsavdeling for finans har overordnet ansvar for økonomistyring, utbyggingsprosjekter, eiendomsforvaltning, HR, digitalisering, innkjøp, eierskap og styringssystemer.

Les mer om oss

Hva skjer

Nytt fra byrådsavdelingen og viktige meldinger til innbyggerne legges ut på Hva skjer.